Räpina polder

Raigla juures asub Räpina polder, mille põhiosaks on kõrge tamm. See ehitati Peipsi-äärsete soostunud ja võsastunud rohumaade kuivendamiseks, mis eelnevalt olid 0,5-2 km laiuselt väga vähe Peipsi järve tasemest kõrgemal. Seetõttu oli kõrge veeseisu korral rand kuni 1 km laiuselt veega kaetud. Räpina poldrit läbib ka Räpina matkatee, linnuvaatlusteks on püstitatud vaatetorn.