Meist

Tegevus

Peipsi Infokeskus on alguse saanud 1997.a asutatud Mustvee Ökotursimiühingust ja on kodanikualgatusel põhinev ja 2010.a Eesti Vabatahtlike Keskusega ühinenud mittetulundusühendus, kes viib ellu erinevaid programme kohaliku elu edendamiseks.

Peipsi Infokeskus on Jõgevamaa Koostöökoja liige.

Peipsi Infokeskus koordineerib peipsiäärses piirkonnas nelja erinevat programmi:

INFO- JA TURISMIPROGRAMM

 • Info peipsiäärsete majutus- ja toitlustusasutuste, vaatamisväärsuste, ürituste kohta nii telefoni teel kui ka internetis Peipsi Infoserveris, trükiste väljaandmine, giiditeenus;
 • Piirkonna mainekujunduslik tegevus ja majanduse elavdamine erinevate projektide kaudu ning koolituste korraldmine.

KESKKONNAPROGRAMM

 • Keskkonnasäästliku eluviisi põhimõtete ja info levitamine;
 • Peipsi järve äärse piirkonna loodushoid ja keskkonnaprojektide elluviimine.

SOTSIAAL- JA INTEGRATSIOONIPROGRAMM

 • Noorsootöö ning laste- ja noortelaagrite korraldamine;
 • Projektide elluviimine erinevate riskigruppide (rahvusvähemused, vähekindlustatud perede lapsed, töötud jt) abistamiseks.

KODANIKUALGATUSPROGRAMM

 • Hea kodaniku põhimõtete ja eetikakoodeksi levitamine;
 • Vabatahtlike ja kohalike elanike kaasamine projektidesse ja ürituste korraldamisse;
 • Kodanikualgatuslike ürituste ja koolituste korraldamine piirkonna kolmele erinevale sektorile;
 • Peipsiäärsete kogukonnateenuste käivitamine ja arendamine.

Seni tähtsamad tegevused on olnud:

 • Turismiinfopunkti loomine Kasepääle;
 • Koolitused ja infopäevad kohalikele elanikele ja kohaliku kolme sektori esindajatele;
 • Heategevuslike Mustvee laatade korraldamine;
 • Rahvusvahelise Maapäeva ja linna koristamise kampaaniate korraldamine;
 • Vabatahtlike keskuste üle- eestilise võrgustiku loomine;
 • Keskkonnateemalised infopäevad, joonistus- ja esseekirjutamise võistlused koolides;
 • Peipsi Infoserveri peipsi.ee ning avaliku turismiinfo- ja internetipunkti käivitamine Mustvee linnas;
 • Kunsti- ja käsitöökojad mitmel erineval aastal;
 • Laste- ja noortelaagrite ning koolituste ja seminaride korraldamine;
 • Mustvee Tööklubi pilootprojekti läbiviimine;
 • Mustvee koolide, kirikute ja tervisekeskuse rahastamine Virgina Ülikooli projektide kaudu;
 • Mustvee turismiobjektide piltpostkaardikogumike väljaandmine;
 • Peipsi piirkonna turismiobjektide piltpostkaardikogumike väljaandmine;
 • Peipsi järv ja vene vanausuliste raamatu väljaandmine.