Projektid

Audiogiidi täiendamine ja piltpostkaardikogumiku väljaandmine 2018 – 2019

Projekti raames lisatakse olemasolevatele audiogiidi objektidele lisaks 16 uut objekti, mida Peipsi ääres külastada. Samuti antakse välja eksklusiivne piltpostkaardikogumik, mis on iga kollektsinääri unistus. Postkaarte on võimalik koguda erinevatest Peipsi piirkonna infopunktidest, muusemidest, raamatukogudest jt. Postkaartide kogumine on seotud auhinnamänguga.

Projekti rahastab Maaeluministeerium Peipsiveere programmist

Peipsi Infokeskuse kodulehe uuendamine 2016 – 2017

Peipsi Infokeskus kaasajastas oma kodulehe tänapäeval kõige populaarsema ja enimkasuatatava veebitarkvara WordPress platvormile. Lisasime kodulehele audiogiidi, mida on nüüd võimalik mugavalt kuulata oma telefonist ja ei ole vajadust enam audiogiide kohapeal laenutada. Koduleht vahendab uudistena piirkonna olulist informatsiooni ja tähtsamaid üritusi ning tutvustab Peipsi Infokeskuse tegemisi piirkonna elu edendamisel. Muid üritusi ja teavet kajastame me oma Facebooki lehel.

Uus koduleht on valminud eraannetuste toel

Püsinäituse Peipsi järve elu tuba laiendamine ja Peipsi piirkonna atraktiivsuse tõstmine turismipiirkonnana 2012 – 2013

Projekti eesmärk oli laiendada püsinäitust Peipsi järve elu tuba ja Peipsi Infokeskuse turismiinfopunkti, mille tarbeks renoveeriti 2 ruumi.

Projekti käigus paigutati kogu peipsiveere ulatuses 12 infotahvlit, mis tutvustavad Peipsi järve äärset taimestikku ja loomastikku ja puhkamisvõimalusi ja soetati turistidele laenutamiseks audiogiidid.

Projekti rahastas EAS Peipsiveere programmist

Peipsi Infokeskuse täiendõppekoolitused ja Kasepää turismiinfopunkti avamine 2011 – 2012

Projekti tulemusena loodi Peipsi Infokeskuse uus koduleht neljas keeles ja anti välja Peipsimaa trükis neljas keeles informatsiooniga Vasknarvast Värskani.

Projekti raames uuendati ka püsinäitus Peipsi järve elu tuba.

Projekti rahastas EAS Peipsiveere programmist

Kodanikuosaluse ja sektorite koostöö suurendamine Peipsi piirkonnas (2008 – 2010)

Eesmärk oli aktiviseerida Peipsi piirkonna (s.o. kolme Peipsi järvega piirneva maakonna) elanikke osalema kodanikualgatuslike organisatsioonide tegevuses suurendades nii kodanikuühiskonna arengut antud piirkonnas.

Peipsi Infokeskus on oma tegutsemise aja jooksul lähtuvalt oma eesmärkidele tegelenud aastaid vabaühenduste infokeskusena ja kodanikualgatuslike ideede levitajana ja antud projektiga saavutab institutsionaalsemalt tugevama positsiooni. Peipsi Infokeskus kaasab uusi liikmeid ja vabatahtlikke, uueneb juhtimisstruktuur ja paraneb finantssuutlikkus.

Projekti eesmärkide saavutamiseks on planeeritud korraldada koolitusi ja teabepäevi Peipsi piirkonna kolme sektori esindajatele, välja töötada organisatsiooni tegevuse strateegiline plaan, parema infokoondamise ja levitamise eesmärgil täiustatakse Peipsi Infokeskuse kodulehekülge, antakse välja trükis ning luuakse ja täiustatakse piikronna vabaühenduste andmebaas.

Projekti toetas SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Noortebändide konkursid 2004 ja 2006

Projekti raamaes korraldati peipsiveere koolidele noortebändide konkursid, kus noored said oma oskusi näidata ja teiste bändidega võistelda.

Projekti rahastas Hansapank

Eesti Vabatahtlike Keskuste võrgustiku loomine 2000 – 2003

Projekti raames loodi üle- eestiline vabatahtlike keskuste võrgustik, mis koordineerisid vabatahtlikele koolitusi, tööpakkumisi, vahendamist organisatsioonidele ja palju muud.

Projekti rahastas Euroopa Komisjon

Peipsi Infokeskuse keskkonnateadlikkuse programmid 2000 – 2015

Projektide üldine eesmärk oli keskkonnaalase teadlikkuse tõstmine Peipsi piirkonna kooliõpilaste ja elanikkonna hulgas.

Otsesed eesmärgid:

  • Tõsta kooliõpilaste teadlikkust ja huvi keskkonnaalaste probleemide vastu
  • Kaasata koolide õpilasi üritustesse ja nende ettevalmistamisse
  • Tutvustada koduümbruse loodust ja vaatamisväärsusi

Eesmärkide elluviimiseks viidi läbi küsitlus/uuring peipsiääretele elanikele, et välja selgitada, missugused on kohalike elanike keskkonnaalased teadmised ja tehti ettepanekuid piirkonna keskkonnaalaseks kaitseks ning heakorra korraldamiseks.

Uuringu tulemused leiad siit.

Elanikkonna kaasamiseks korraldati kunsti- ja käsitöökojad ning loodusõhtuid, õppereis piirkonna kaunimatesse kohtadesse. Samuti on läbi viidud mitmed keskkonnateemalised laste- ja noortelaagrid, antud välja Peipsi järve taimestikku ja loomastiku tutvustav trükis ja Peipsi mäng.

Projekte toetas Keskonnainvesteeringute Keskus

Strengthening EU awareness and increasing accessibility to information among rural youth- a key to regional development 2000

Projektiga tutvustati Peipsi piirkonnas Eesti Euroopa Liiduga liitumise eelprotsessi, mille raames viidi läbi erinevad koolitused ja EL teemaline noortelaager.

Projekti rahastas Euroopa Komisjon

Mustvee – Peipsi Pealinn 1997 – 1999

Projektide eesmärk oli tutvustada Mustveed, kui turismisihtkohta ja korraldada kohalikele elanikele ettevõtluskoolitusi.

Projekte toetas Avatud Eesti Fond