Peipsimaa majutus- ja toitlustusasutuste tunnustusprogramm

Peipsi Infokeskus alustab Peipsimaa (Ida- Virumaa, Jõgevamaa, Tartumaa ja Põlvamaa) majutus- ja toitlustusasutuste tunnustusprogrammiga ja viib läbi ajavahemikul 10.07.2020 – 10.08.2020 Peipsimaa majutus- ja toitlustusasutuste hindamise, et neid vääriliselt tunnustada. Programmi raames aitame elavdada Peipsimaa majandust ja ühtlasi külastajatel üles leida parimad majutus- ja toitlustusasutused Peipsimaal.

Hindamisi viivad läbi anonüümsed erapooletud hindajad, kes ei ole majutus- või toitlustusasutusele varasemalt teada. Hindaja teavitab oma kohalviibimisest peale asutusest lahkumisest tasudes arve teenuse eest ja andes üle kingituse Peipsi Infokeskuse poolt.

Kõik programmis osalenud asutused lisatakse Peipsi Infokeskuse kodulehele www.peipsi.ee ja arvustused ning tutvustused koos piltidega Peipsi Infokeskuse Facebooki lehele www.fb.com/peipsimaa. Hääletamine jätkub Peipsimaa Info Facebooki grupis https://www.facebook.com/groups/710089646460374/, kus kõikide hääletajate vahel kujuneb igal aastal uus pingerida. Grupiga liitumiseks peab teil olemas olema Facebooki konto, mille kaudu saate meile liitumisavalduse saata.

Hääletajate vahel loositakse välja majutus kahele inimesele ja lõuna- või õhtusöök kahele inimesele pingereas esimesel kohal olevas majutusasutuses ja toitlustusasutuses. Kokkuvõtted hääletustulemustest on Peipsimaa Info grupis jooksvalt kõigile grupi liikmetele nähtavad ja uued sertifikaadid antakse välja 10.05.2021 seisuga. Juba programmiga liitunud asutustele väljastatakse uus sertifikaat igal aastal tasuta. Uus uute asutuste hindamisperiood programmiga liitumiseks ja uute hindajate leidmine kuulutatakse samuti välja 10.05.2021.

Programmis osalemise tingimused majutus- või toitlustusasutusele:

1. Programmiga liitumiseks tuleb majutus- või toitlustusasutusel täita ankeet hiljemalt 10.07.2020 aadressil: https://forms.gle/t3yG2wsYhrvyTwVt6
2. Programmiga liitumistasu on 100 EUR, mis katab ära hindaja majutus-, toitlustus- ja transpordikulud. Tasu on ühekordne ja tasutakse programmiga liitumisel. Kulu ületavas osas toetate ühtlasi Peipsimaa arengut üldiselt https://peipsi.ee/peipsi-toetusfond/

Liitumistasu tuleb üle kanda hiljemalt 10.07.2020 Peipsi Infokeskus MTÜ arveldusarvele EE367700771003579689 selgitusega tunnustusprogramm.

3. Peale hindamisperioodi lõppu väljastab Peipsi Infokeskus hindamissertifikaadi 10 palli süsteemis kõikidele programmis osalevatele asutustele sarnaselt tripadvisor hindamissüsteemile. Hindamissertifikaati saavad asutused presenteerida oma asutuse seinal või vastuvõtulauas.

Programmis osalemise tingimused hindajale:

1. Programmis osalemiseks tuleb täita hindajal ankeet hiljemalt 10.07.2020 aadressil: https://forms.gle/vw6RQwFsVAzobnbz6, mille alusel Peipsi Infokeskus valib välja erapooletud hindajad.
2. Hindaja koostab vastavalt ette antud vormile majutus- või toitlustusasutuse kohta arvustuse ja hindab asutuse teenuste, puhtuse, mugavuste, personali, toidu, parkimise jm kvaliteeti 10 palli süsteemis. Samuti kaardistab hindaja asutuse lähedal olevad vaatamisväärsused ja vaba aja veetmise võimalused. Hindaja võib reisida koos kaaslasega.
3. Peale asutuse külastamise lõppu võtab hindaja kuluarved (ühine majutus 2 kohalises toas, toitlustus ja transport kaaslasega) Peipsi Infokeskus MTÜ nimele, mille tasub kohapeal ja mille alusel kompenseeritakse hindajale vastav kulu Peipsi Infokeskuse poolt peale kuluarvete ja arvustuse laekumist.

Kuluarved koos arvustusega tuleb saata 3 kalendripäeva jooksul Peipsi Infokeskuse e-posti aadressil info@peipsi.ee