Püsinäitus “Peipsi järve elu tuba”

„Peipsi järve elu tuba” on püsinäitus, mis jagab Peipsi järve looduslike tingimustega seotud teavet ja annab ülevaate Peipsi-äärsest elu-olust. Näitus tutvustab Peipsi järves elavat 37 kalaliiki, millest osadest on tehtud ka mulaažid. Peipsi järve kujutab ja iseloomustab ligi 4 m pikkune ja 1,4 m laiune kolmemõõtmeline makett, millelt leiab suuremad Peipsi-äärsed asulad, majutuskohad, muuseumid, vaatetornid ja palju muud põnevat.

Maketti ja kalamulaaže täiendavad saatetekstid eesti, vene ja inglise keeles. Näituselt saab teadmisi ka näiteks järve toiduahelast, kala arengust, elustikust – kaanidest sinivetikateni jne.

Näitus valmis 2005. aastal Peipsi Koostöö Keskuse ja MTÜ Studio Viridis Loodushariduse ühistöös. Näituse valmistamisel osales kokku üle 80 inimese ja kümnekonna firma alltöövõtu korras. Algselt avati “Peipsi järve elu tuba Kallaste Linnavalituse hoones, kuid 2006. toimunud tulekahjus sai näitus tugevaid suitsu- ja veekahjustusi. SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse, Hasartmängumaksu Nõukogu, AS Hansapank Miljonisadu ja lahkete eraannetuste toel taastatud ekspositsioon algsel kujul ja eksponeeriti Emajõe-Suursoo looduskeskuses.

Alates 2011.a. maikuust on näitus avatud Kasepääl Peipsi Infokeskuse ruumides. Peipsi Infokeskus on 2011-2012.a näituse eksponaate täiendanud ja ruumid renoveerinud EAS Peipsiveere programmi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.

Sõpruse 84, Kasepää küla, Mustvee vald

Telefon +372 5374 5471
E-post: kasepaarm@mustvee.ee