Peipsi Infokeskus

Peipsi Infokeskus on alguse saanud 1997.a asutatud Mustvee Ökotursimiühingust ja on kodanikualgatusel põhinev ja 2010.a Eesti Vabatahtlike Keskusega ühinenud mittetulundusühendus, kes viib ellu erinevaid programme kohaliku elu edendamiseks.
Peipsi Infokeskus on Jõgevamaa Koostöökoja liige.