Keskkonnateadlikkuse programm

Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal.

KIKi nõukogu otsustas keskkonnaprogrammi 2018. aasta II taotlusvooru avada 6. augustil 2018 ning taotlusi saab esitada kuni 17. septembrini 2018. Taotlusvooru kogueelarve on 10 800 000 eurot. Toetust saab taotleda 8 programmist ning vaid osade määruses nr 13 nimetatud tegevuste rahastamiseks.

Keskkonnateadlikkuse vooru eelarve on 450 000 eurot.

Toetust saab taotleda määruse nr 13 paragrahv 8 lõikes 3 punkti 1 ning lõike 6 punktides 1 ja 2  loetletud tegevuste rahastamiseks. Toetatavad tegevused on:

  • täiskasvanute ja perede keskkonnateadlikkuse suurendamiseks teavituskampaania korraldamine (§ 8 lg 3 p 1);
  • loodus- ja keskkonnahariduskeskuste võrgustiku koostöö arendamist, sealhulgas säästvat arengut toetava hariduse alal täienduskoolituste korraldamist keskkonnahariduse spetsialistidele ning arendusprojektide elluviimist (§ 8 lg 6 p 1);
  • säästvat arengut toetava hariduse alal üleriigilise haardega rahvusvaheliste projektide või programmide koordineerimist ja nendega seotud tegevusi (§ 8 lg 6 p 2) .

Oluline: teistele keskkonnateadlikkuse programmi tegevustele 2018. a teises taotlusvoorus toetust taotleda ei saa.

Igast valdkonnast toetatakse valitud tegevusi, mis on täpsemalt kirjas KIKi kodulehel.