KIK avas keskkonnaprogrammi taotlusvooru

KIK avas keskkonnaprogrammi 2018. aasta esimese taotlusvooru, mille mahuks kinnitati 14,7 miljonit eurot. Taotluste esitamise tähtaeg on 5. märts ning taotlemine käib läbi andmesüsteemi KIKAS.

Taotlusvoor avatakse üheksas valdkonnas: keskkonnateadlikkus, veemajandus, metsandus, looduskaitse, kalandus, atmosfääriõhu kaitse, merekeskkond, maapõu ja ringmajandus.

“Avatav voor keskendub hetkel väga aktuaalsetele valdkondadele ning on hea võimalus saada riigilt partnerlust oma ideede realiseerimiseks,“ ütles KIKi nõukogu esimees Siim Kiisler. „Uuendusena on ringmajanduse programmiks ühendatud senised jäätmekäitluse ja keskkonnakorralduse programmid. Jäätmekäitlusele on KIKi kaudu avatud ka euroraha taotlemise võimalus. Mul on hea meel, et riik vaatab sel moel tervikpilti ega rahasta sarnaseid tegevusi mitmest allikast,“ tõdes Kiisler ning lisas, et selle aasta sügisel on plaanis avada ka teine taotlusvoor.

Vooru eelarvest 7,5 miljonit eurot suunatakse veemajandusse, et kindlustada kvaliteetne joogivee ja kanalisatsiooniteenus üle kogu Eesti. Keskkonnateadlikkuse projektidele on mõeldud 2 miljonit eurot. Looduskaitse, maapõue, ringmajanduse ja atmosfääriõhu kaitse projektid saavad kõik miljon eurot. Metsandusele on mõeldud 800 tuhat, kalandusele 350 tuhat ning merekeskkonnale 100 tuhat eurot.

Igast valdkonnast toetatakse valitud tegevusi, mis on täpsemalt kirjas KIKi kodulehel. Voorus on mitmeid uuendusi, mille kohta on info nii KIKi kodulehel kui ka rahastamise aluseks olevas keskkonnaministri määruses.

Abi ja nõuandeid taotlemiseks saab KIKi keskkonnaprogrammi spetsialistidelt ja maakondlikelt esindajatelt ning infopäevadelt, mis toimuvad Pärnu-Jaagupis, Pärnus, Pähnis (Võrumaal), Jõhvis, Tartus, Viljandis, Põlvas, Paladel (Hiiumaal) ja Tallinnas. Infopäevadel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine KIKi kodulehel.