Ilmumas on mahukas Peipsimaa teejuht

Peipsi Infokeskus pakub ettevõtjatele, organisatsioonidele jt asutustele oma tegevuse tutvustamise ja reklaamimise võimalust uues mahukas Peipsimaa teejuhis.

Kuna soovime enim oma tegevustes arvestada kohalike elanike ja ettevõtjate arvamusega, siis ootame informatsiooni teie piirkonnale omaste tegevuste, põnevate külastusobjektide ja turistidele pakutavate teenuste jm kohta. Samuti on teretulnud edulood, legendid, fotod ja kõik muu põnev, mida raamatus sooviksite teistega jagada.

Põhjendatud ettepanekuid, mille alusel me oma valiku teeme, ootame kuni 30. novembrini 2020.a
e-postile janek@peipsi.ee

Lisaks pakume teile võimalust ka oma ettevõtet lihtsalt raamatus reklaamida, millest palume meile samuti teada anda hiljemalt 30. novembriks 2020.a kuna reklaampindade arv on piiratud.

Reklaampinna hinnad: 1/8 lk 125 EUR, 1/4 lk 250 EUR, 1/2 lk 500 EUR, 1 lk 1000 EUR

Peipsi Infokeskuse tegevuste k.a. trükiste kohta on võimalik ülevaadet saada https://peipsi.ee/ ja Peipsi Infokeskuse Facebooki leheküljel. Samuti, kui soovite oma ettevõtte andmeid meie kodulehel muuta või täiendada, siis palun andke meile sellest teada.