Ilmumas on mahukas Peipsimaa teejuht

Peipsi Infokeskus pakub ettevõtjatele, organisatsioonidele jt asutustele oma tegevuse tutvustamise ja reklaamimise võimalust uues mahukas Peipsimaa raamatus.

Järgmisel aasta esimses pooles ilmub mahukas raamat Peipsimaa teejuht eesti ja inglise keeles, mis on oma olemuselt atlase/entsüklopeedia iseloomuga sisaldades Peipsimaa ajalugu, fakte, olulisi turismiobjekte ja palju muud. Raamat jõuab müügile kõikidesse suurematesse raamatupoodidesse. Samuti levitatakse raamatut turismiinfokeskustes, messidel, raamatukogudes ja erinevatel üritustel. Raamat ilmub A4 formaadis nii eesti kui ka inglise keeles.

Kuna soovime enim oma tegevustes arvestada kohalike elanike ja ettevõtjate arvamusega, siis ootame informatsiooni teie piirkonnale omaste tegevuste, põnevate külastusobjektide ja turistidele pakutavate teenuste jm kohta. Samuti on teretulnud edulood, legendid ja kõik muu põnev, mida raamatus sooviksite teistega jagada.

Põhjendatud ettepanekuid, mille alusel me oma valiku teeme, ootame kuni 15. veebruarini 2019.a
e-postile janek@peipsi.ee

Kuna Peipsiveere programmi toel on järgmisel aastal ilmumas ka Peipsi piirkonda tutvustav piltpostaakrtide kogu, siis ootame samuti fotosid turismiobjektidest erinevatel aastaaegadel ja tutvustavat teksti objektide kohta. Fotodele palume lisada ka autori nime.

Lisaks pakume teile võimalust ka oma ettevõtet lihtsalt raamatus reklaamida, millest palume meile samuti teada anda hiljemalt 15. veebruariks 2019.a kuna reklaampindade arv on piiratud.

Reklaampinna hinnad: 1/8 lk 125 EUR, 1/4 lk 250 EUR, 1/2 lk 500 EUR, 1 lk 1000 EUR

Peipsi Infokeskuse tegevuste k.a. trükiste kohta on võimalik ülevaadet saada https://peipsi.ee/ ja Peipsi Infokeskuse Facebooki leheküljel. Samuti, kui soovite oma ettevõtte andmeid meie kodulehel muuta või täiendada, siis palun andke meile sellest teada.